Home Dyslexie in Beeld
Methode In Beeld
Leven in Beeld
De praktijk
Contact
  De praktijk

De praktijk

In mijn allround logopediepraktijk behandel ik al 20 jaar klachten op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor. Er zijn twee behandelkamers zodat er ruimte is voor een collega en voor specialisatie. Dyonne Speetjens is gespecialiseerd in logopedische problemen met een neurologische oorzaak bij ouderen. Ik ben gespecialiseerd in dysfatische ontwikkelingsstoornissen en daarnaast in dyslexie. We hebben cliënten in de leeftijd tussen 1 en 90 jaar en behandelen alle logopedische klachten.

Tessy Donker Tessy Donker

Mijn belangstelling voor dyslexie

Als logopedist heb ik me altijd erg geïnteresseerd in alle facetten van spraak- en taalproblematiek. Niet zelden liggen lees- en spellingsproblemen in het verlengde hiervan. Maar even divers als de achtergronden van taalproblemen, zijn mijn inziens ook de achtergronden van leesproblemen. Geen geval is hetzelfde. Er bestaat dan ook geen standaard oplossing.

Daarom:

- moet ieder plan van aanpak op maat gemaakt zijn

Het verbeteren van auditieve vaardigheden, leessnelheid en begrijpend lezen, maar vooral plezier krijgen in het lezen, zijn onderdeel van taaltraining. Deze begeleiding wordt gegeven in de logopediepraktijk, zowel door Dyonne als door mij. Mijn aanpak van dyslexieklachten bestaat uit onderdelen van verschillende behandelmethoden; Is altijd multisensoriëel. Door alle zintuigen samen in te zetten, worden de resultaten nog beter. Dat zie ik in mijn praktijk.
We werken met o.a Connect klanken en letters, Connect vloeiend lezen , Ralfi, en de KWeC-methodiek. Ook werken we aan de emotionele gevolgen van dyslexie.

- is een leesprobleem soms niet op te lossen door meer van hetzelfde

Wanneer er naast de zwakke leesvoorwaarden ook nog sprake is van belemmeringen zoals een vervormde waarneming, verwarring, concentratieproblemen of een groeiende onzekerheid en weerzin tegen lezen, dan komt de methode In Beeld in beeld.
Het werken met klei kan dan zorgen voor een doorbraak, een nieuwe start, en vormt een waardevolle aanvulling op de totale benadering.

We zorgen ervoor dat de methode aansluit op de leesmethode van de school van uw kind.