Home Dyslexie in Beeld
Methode In Beeld
Leven in Beeld
De praktijk
Contact
  Leven In Beeld

In Beeld is meer dan beter leren lezen

Wie kan er baat hebben van In Beeld:

  • Een meisje dat midden in haar tenniswedstrijd toch elke vogel zag overvliegen
  • Een dromertje dat zei: ”ik wil niet dromen maar het gebeurt gewoon”
  • Een jongen die een totale black-out kreeg toen hij de grote stukken tekst zag bij de cito-toets
  • Een man die zegt: “Ze vinden me allemaal zo druk” 
  • De vrouw die zegt: ik klap helemaal dicht als ik moet spreken in het openbaar.

Ben jij iemand die graag alles in de gaten houdt?  Meerdere camerastandenConcentratie

Ben jij iemand die nogal eens wegdroomt?WegdromenAandacht
Ga je door  de stress  wel eens onderuit?
FaalangstFaalangst

Sta je nogal eens in de verkeerde versnelling? Camera en energiemeter Tempo en temperament


Dan is In Beeld misschien iets voor jou!

De methode is bruikbaar voor kinderen en volwassenen.

De mens als geheel

Je wordt je bewust van jezelf. Door te werken aan balans, ontspanning, waarneming, concentratie en zelfvertrouwen. Gebruikmakend van het eigen beeldend vermogen, met behulp van klei, maak je het benodigde ‘gereedschap’. Zo krijg je meer inzicht en daardoor grip op jezelf. Neem bijvoorbeeld een “energiemeter” waarmee je je eigen gedrag en dat van je omgeving leert inschatten en normeren:

  • Wat doet mijn energiemeter omhoog schieten of juist helemaal wegzakken?
  • Waarom en waar ben je soms te druk of te rustig, te langzaam of juist te snel?
  • Wat is de beste stand voor bepaalde situaties en activiteiten?

Met behulp van onder andere ontspanningsoefeningen leer je je energiemeter in de juiste stand te zetten, in iedere situatie.
Met de camera creëer je een beeld van je concentratie en aandacht. Je leert hoe je jezelf goed kunt richten, bij de les kunt blijven en zo nodig je waarneming kunt corrigeren.
Ligt er aan bijvoorbeeld de faalangst een ander probleem ten grondslag (bijvoorbeeld onvoldoende leesvaardigheid of onhandigheid door een vervormde waarneming) dan gaan we daar natuurlijk ook mee aan de slag.

Het resultaat van de counseling

Beter in je vel, beter afgestemd op je omgeving, meer inzicht in en grip op jezelf en dus meer zelfvertrouwen.

IkBlaak van zelfvertrouwen

Na de counseling

Van het verloop en de resultaten van de counseling wordt een uitgebreid verslag gemaakt.
Dit wordt in een bijeenkomst met ouders en evt. leerkrachten besproken. Ook kunnen zij in een bijeenkomst eventueel aan den lijve ondervinden  wat de methode doet en hoe het voelt, zo'n camera op je hoofd.

Zo nodig maken we samen met school een plan van aanpak om de nieuwe kennis ook daar te integreren. Vooral door bekend te zijn met de termen "camera" en "energiemeter" zodat je ze begrijpt en vervolgens het kind kunt aanmoedigen de gereedschappen te gebruiken. Door observatie van het kind leer je verwarring, een wiebelende camera en de energiemeterstanden bij het kind af te lezen.
Ook volwassenen die zich herkennen in de typeringen kunnen met In Beeld een nieuw begin maken.
Bij vragen en onduidelijkheden, neem gerust contact met me op via mail Info@tessydonkerinbeeld.nl