Home Dyslexie in Beeld Methode In Beeld
Leven in Beeld
De praktijk
Contact
  Home

Enkele jaren geleden ben ik als logopediste in aanraking gekomen met een dyslexie- behandelmethode die het eigen functioneren zichtbaar en veranderbaar maakt. Daarbij wordt gewerkt met eigen beelden van klei. Het blijkt voor de vaak visueel ingestelde (beelddenkende) dyslexie-cliënt, kind en volwassene, een waardevolle aanvulling op de reguliere aanpak. We zetten alle zintuigen samen in om te leren lezen. En dat werkt!

Lees hierover meer bij
METHODE IN BEELD

En IN BEELD blijkt ook breder inzetbaar.
Kijk daarvoor bij
LEVEN IN BEELDNaast geregistreerd dyslexie-specialist is
Tessy Donker ook logopedist.
Voor meer informatie over de logopediepraktijk
van Tessy Donker, ga naar:
www.logopediepraktijktessydonker.nl