Home Dyslexie in Beeld
Methode In Beeld
Leven in Beeld
De Praktijk
Contact
  Disclaimer

Aansprakelijkheid

Wij, www.tessydonkerinbeeld.nl, streven er naar om u, als bezoeker van onze website, zo actueel en correct mogelijke informatie te verschaffen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op deze website.

Privacy

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van www.tessydonkerinbeeld.nl. Als wij om uw persoonlijke gegevens vragen, behandelen wij deze informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.

Copyright

Niets van deze websites mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Tessy Donker worden gebruikt, behalve wanneer u gegevens strikt persoonlijk gebruikt, dus niet bedrijfsmatig of commercieel.